Důležité články :
Zdeněk Kirschner : Zdeněk Lhoták, Revue fotografie, 4/1986, Praha
Vladimír Remeš : Zdeněk Lhoták - Podmanit si nebe, Afrodita 2/1992, Praha
Michal Janata : Tělo jako znak v autoportrétech Zdeňka Lhotáka, Reflex (29/1992)
Marek Pokorný : Zdeněk Lhoták, Revue fotografie 3/1993, Praha
Magdalena Wagnerová : Autoportrét - detail - kinofilm, Fotografie 11/1993, Praha
Zdeněk Lhoták : Model Society, Aperture 152/1998, New York
Michal Janata : Vlastní cizost těla, Atelier 12/1999, Praha
Věra Matějů: Dráždivé detaily těla, Magazin fotografie, 4/2000, Praha
Zdeněk Lhoták : S kůží na trh, Foto video, 7,8/2000, Praha
Zdeněk Lhoták : Jak fotografuje akt Zdeněk Lhoták, Foto video, 11/2001, Praha