"Pokus o hromadný autoportrét"
koláž - černobílá fotografie na sololitu 200/59 cm
vytvořeno společně s dcerou Andreou pro výstavu Česká symbolika 1990